Konsalting je prije svega savjet prijatelja.

Smatrajući da je djelatnost koju obavljamo, veoma bitna u sveukupnom uspješnom poslovanju naših komitenata, te da su u sadašnjem vremenu informacije od velike važnosti za realizaciju poslova, želimo da Vam ponudimo i usluge konsaltinga.

Dosadašnja iskustva govore da mnogi poslovi nisu bili realizirani iz razloga nedovoljnog poznavanja i neinformiranosti, kako domaćih tako i stranih firmi; o zakonskim regulativama i pratećim propisima.

Mi podržavamo usluge u oblasti konsaltinga u vanjsko-trgovinskom poslovanju, internacionalnoga transporta, špedicije, raznih dodatnih usluga, cjelokupnu brigu o transportu, kolekcionarske transporte sa fokusom na export-import.

Pridružite se velikom broju naših zadovoljnih klijenata i dozvolite nam da vam pomognemo u prevazilaženju administrativnih i drugih neprijatnosti sa kojima se možete sresti u procesu špedicije, transporta skladištenja i carinjenja robe.

Unaprijedite svoje poslovanje

  • pružanje stručne i operativne pomoći u svim vanjskotrgovinskim poslovima u domenu međunarodne špedicije,
  • provođenje svih carinskih procedura uz primjenu Zakona o carinskoj politici BiH, CEFTA sporazuma i SSP sa EU,
  • primjena zakona o PDV-u u carinskom postupku,
  • posredovanje za treća lica u izvoznim i uvoznim carinskim procedurama,
  •  devizna plaćanja za treća lica.