20 godina iskustva u pružanju usluga carinskih procedura garantuje da će Inošped d.o.o. Tešanj kvalitetno i efikasno provoditi te procedure u Vaše ime.

Velik broj komitenata različitih djelatnosti i sa specifičnim potrebama uticao je na naše usavršavanje u ovoj oblasti.

 • prijem i potvrda dispozicije

 • prihvat i obrada carinske dokumentacije

 • tarifiranje robe po carinskoj tarifi

 • osiguranje robe po nalogu komitenta

 • prijavljivanje robe na granici, posredovanje za odobrenja graničnih inspekcijskih službi

 • ispostavljanje carinske dokumentacije za carinjenje robe kod redovnog uvoza/izvoza, privremenog uvoza /izvoza

 • prisustvovanje carinskom pregledu robe

 • stavljanje robe pod carinski nadzor – uskladištenje

 • angažovanje vlastitih sredstava za plaćanje carine i PDV-a

 • preuzimanje i kontrola carinske dokumentacije nakon carinjenja

 • ostale radnje u interesu robe- komitenta, a u nadležnosti poslovanja međunarodnog špeditera